Diệp lâm chi

Báo cáo tài chính

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
BCTC riêng Quý I/2023
02
BCTC hợp nhất Quý I/2023
03
BCTC riêng đã kiểm toán năm 2022
04
BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022
05
CV số 03 Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC Công ty mẹ Quý IV/2022
06
BCTC Công ty mẹ Quý IV/2022
07
CV số 04 giải trình chênh lệch LNST trên BCTC Hợp nhất Quý IV/2022
08
BCTC Hợp nhất Quý IV/2022
09
Báo cáo quản trị công ty năm 2022
10
CV số 186 gửi UBCKNN vv giải trình số liệu biến động LNST trên BCTC hợp nhất giữa niên độ quý III
11
CV số 185 gửi UBCKNN vv giải trình số liệu biến động LNST trên BCTC giữa niên độ quý III của Công ty mẹ
12
BCTC giữa niên độ - Quý 3 năm 2022 - Hợp nhất
13
BCTC giữa niên độ - Quý 3 năm 2022 - Công ty mẹ
14
BCTC hợp nhất giữa niên độ
15
CV giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất 06 tháng đầu năm 2022
16
CV giải trình CL LNST trên BCTC Công ty mẹ 06 tháng đầu năm 2022
17
Báo cáo hợp nhất Quý II/2022
18
BCTC giữa niên độ Quý II/2022

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND