Diệp lâm chi

Báo cáo tài chính

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2024
02
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2024
03
BCTC hợp nhất đã kiểm toán
04
BCTC riêng đã kiểm toán
05
BCTC Hợp nhất Quý IV
06
BCTC công ty mẹ Quý IV
07
BCTC công ty mẹ giữa niên độ Quý III năm 2023
08
BCTC hợp nhất giữa niên độ Quý III năm 2023
09
BCTC kiểm toán công ty mẹ giữa niên độ
10
BCTC kiểm toán hợp nhất giữa niên độ
11
BCTC hợp nhất Quý II năm 2023
12
BCTC Công ty mẹ Quý II năm 2023
13
BCTC riêng Quý I/2023
14
BCTC hợp nhất Quý I/2023
15
BCTC riêng đã kiểm toán năm 2022
16
BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022
17
CV số 03 Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC Công ty mẹ Quý IV/2022
18
BCTC Công ty mẹ Quý IV/2022

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND