Diệp lâm chi

Báo cáo tài chính

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
Đính chính số liệu trên BCTC hợp nhất Quý I/2022
02
Giải trình số liệu chênh lệnh LNST trên BCTC Hợp nhất Quý I/2022 so với cùng kỳ
03
BCTC Hợp nhất Quý I/2022
04
Giải trình số liệu chênh lệnh LNST trên BCTC Công ty mẹ Quý I/2022 so với cùng kỳ
05
BCTC Công ty mẹ Quý I/2022
06
Báo cáo thường niên năm 2021
07
TB về ngày chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
08
BCTC công ty mẹ sau kiểm toán
09
BCTC hợp nhất sau kiểm toán
10
Giải trình số liệu chênh lệch LNST trên BCTC năm 2021 của công ty mẹ so với cùng kỳ
11
Giải trình số liệu chênh lệch LNST trên BCTC hợp nhất so với cùng kỳ
12
Báo cáo Quản trị Công ty năm 2021
13
Giải trình số liệu CL LNST trên BCTC hợp nhất Quý IV/2021 so với cùng kỳ
14
BCTC Hợp nhất giữa niên độ Quý IV/2021
15
Giải trình số liệu CL LNST trên BCTC Công ty mẹ Quý IV/2021 so với cùng kỳ
16
BCTC Công ty mẹ giữa niên độ Quý IV/2021
17
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý III năm 2021
18
Báo cáo tài chính giữa niên độ quý III năm 2021

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND