Diệp lâm chi

Tin tức Cổ Đông

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
Báo cáo thường niên 2023
02
Công bố thông tin đăng tải tài liệu dự thảo họp ĐHCĐ thường niên năm 2024
03
CBTT QĐ HĐQT vv tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 của Công ty
04
Báo cáo Quản trị năm 2023
05
CSC- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Công ty APEC
06
CSC - BCKQ GD CP - Công ty APEC
07
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ
08
Thông báo giao dịch CP của người liên quan người nội bộ (APEC)
09
CSC - Thông báo giao dịch - Bà Huỳnh Thị Mai Dung
10
CSC - BCKQ giao dịch - Bà Huỳnh Thị Mai Dung
11
Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ
12
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023
13
Sở GDCK HN thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung
14
Nghị quyết HĐQT số 06 vv lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023
15
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội Quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty
16
Công bố thông tin bất thường về người nội bộ của Công ty
17
Đăng ký Kinh doanh Cotana lần thứ 24
18
Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngày 14/06/2023 do tăng Vốn Điều lệ

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND