Diệp lâm chi

Đảng bộ

Đảng bộ Cotana Group tiền thân là một Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng uỷ quận Đống Đa, TP. Hà Nội, được thành lập vào ngày 03/04/2000.
Đảng bộ Cotana Group hiện nay có 6 Chi bộ với gần 80 Đảng viên, đều là những cán bộ chủ chốt trong công ty mẹ và các công ty con, công ty thành viên.
 
Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020​

Đảng bộ Cotana Group:
– Lãnh đạo toàn diện các công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.
– Lãnh đạo các đoàn thể chính trị của Công ty.
– Giáo dục, bồi dưỡng quần chúng hiểu biết về Đảng nhằm phát triển Đảng viên mới trong toàn thể CBNV của Công ty.
 
Các Đảng viên luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong các lĩnh vực hoạt động và là lực lượng nòng cốt quyết định sự lớn mạnh của Công ty. Song song với việc kiện toàn đội ngũ cấp ủy, Đảng bộ Công ty luôn quan tâm tới công tác đổi mới, cơ cấu lại các tổ chức Đảng trực thuộc cho phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty. Ngoài ra, Đảng uỷ cũng sát sao chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên Cotana Group thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; động viên cán bộ, đảng viên, người lao động tập trung trí tuệ, khắc phục khó khăn, tìm mọi biện sáng tạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Ban lãnh đạo Cotana Group đặc biệt chú trọng tới công tác phát triển Đảng. Đảng bộ Công ty có rất nhiều đảng viên là các cán bộ trẻ có trình độ đại học và trên đại học. Nhiều năm liền liên tục, Đảng bộ Công ty đạt thành tích là cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu của Thành phố Hà Nội.
Kết nạp Đảng viên mới tại Chi bộ số 2
 Ngày 09, Tháng 03.2021

Kết nạp Đảng viên mới tại Chi bộ số 2

Sáng 08.03.2021, Chi bộ số 2 thuộc Đảng bộ Cotana Group đã tổ chức kết nạp Đảng cho đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến theo đúng thủ tục, trình tự của Điều ...

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND