Diệp lâm chi

Tuyển dụng

Công ty CP ĐT và PT BĐS Cotana Capital tuyển dụng
 Ngày 07, Tháng 04.2021

Công ty CP ĐT và PT BĐS Cotana Capital tuyển dụng

THÔNG TIN CHUNG 1. Lương thỏa thuận 2. Cấp bậc - Kỹ sư 3. Bằng cấp - Đại học Chính quy 4. Toàn thời gian 5. Làm việc tại Thừa Thiên Huế

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND