Diệp lâm chi

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
Nghị quyết HĐQT vv Phát hành CP trả cổ tức
02
Nghị quyết HĐQT
03
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
04
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023
05
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
06
Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
07
Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
08
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
09
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022
10
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022
11
Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu
12
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
13
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
14
Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020
15
Biên bản ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020
16
CSC: BB và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Chi tiết xem file đính kèm! 1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019 2. Nghị quyết ...
17
Cotana Group tổ chức thành công ĐH đồng cổ đông năm 2018
Sáng 24/04, tại hội trường tầng 11 – trụ sở Công ty, Cotana Group đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 với sự tham dự của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty, Quý cổ đông cùng lãnh đạo ...
18
CSC: Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản “Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản”. Chi tiết xem file đính kèm! Nghị quyết ĐHĐCĐ xin ý kiến ...

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND