Diệp lâm chi

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023
02
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
03
Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
04
Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
05
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
06
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022
07
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022
08
Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu
09
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
10
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
11
Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020
12
Biên bản ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020
13
CSC: BB và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Chi tiết xem file đính kèm! 1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019 2. Nghị quyết ...
14
Cotana Group tổ chức thành công ĐH đồng cổ đông năm 2018
Sáng 24/04, tại hội trường tầng 11 – trụ sở Công ty, Cotana Group đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 với sự tham dự của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty, Quý cổ đông cùng lãnh đạo ...
15
CSC: Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản “Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản”. Chi tiết xem file đính kèm! Nghị quyết ĐHĐCĐ xin ý kiến ...
16
CSC: Biên bản họp HĐQT vv bầu Chủ tịch HĐQT
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT. Chi tiết xem file đính kèm! Biên bản họp HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT HỘI ...
17
CSC: BB và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
ông ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Chi tiết xem file đính kèm! 1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019 2. Nghị quyết ...
18
Cotana Group tổ chức thành công ĐH đồng cổ đông năm 2018
Sáng 24/04, tại hội trường tầng 11 – trụ sở Công ty, Cotana Group đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 với sự tham dự của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty, Quý cổ đông cùng lãnh đạo ...

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND