Diệp lâm chi

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu
02
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
03
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
04
Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020
05
Biên bản ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020
06
CSC: BB và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Chi tiết xem file đính kèm! 1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019 2. Nghị quyết ...
07
Cotana Group tổ chức thành công ĐH đồng cổ đông năm 2018
Sáng 24/04, tại hội trường tầng 11 – trụ sở Công ty, Cotana Group đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 với sự tham dự của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty, Quý cổ đông cùng lãnh đạo ...
08
CSC: Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản “Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản”. Chi tiết xem file đính kèm! Nghị quyết ĐHĐCĐ xin ý kiến ...
09
CSC: Biên bản họp HĐQT vv bầu Chủ tịch HĐQT
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT. Chi tiết xem file đính kèm! Biên bản họp HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT HỘI ...
10
CSC: BB và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
ông ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Chi tiết xem file đính kèm! 1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019 2. Nghị quyết ...
11
Cotana Group tổ chức thành công ĐH đồng cổ đông năm 2018
Sáng 24/04, tại hội trường tầng 11 – trụ sở Công ty, Cotana Group đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 với sự tham dự của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty, Quý cổ đông cùng lãnh đạo ...
12
CSC: BB & NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Chi tiết xem file đính kèm! 1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niêm năm 2018. 2. ...
13
CSC: Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Chi tiết xem tại đây: – Biên bản ĐHCĐTN năm 2014 – ...
14
Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2012
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2012:

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND