Diệp lâm chi

KHU SẢN XUẤT VLXL NGỌC LIỆP

Tổng vốn đầu tư: 12 tỷ đồng
Tỷ lệ vốn Cotana Group: 100%
Diện tích: 17ha
Địa điểm: Cụm CN Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội

Cotana đã thiết lập khu sản xuất vật liệu xây dựng tại Ngọc Liệp vào năm 2002 nhằm chủ động trong hoạt động xây lắp cũng như đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND