Diệp lâm chi

KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐÔNG SƠN

Tổng vốn đầu tư: 170 tỷ đồng
Tỷ lệ vốn Cotana Group: 100%
Diện tích: 14,700m2
Địa điểm: Phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa

Dự án Khu đô thị mới Đông Sơn - Thanh Hóa là dự án phát triển khu đô thị mới với quy mô lớn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hạ tầng xã hội đạt tiêu chuẩn cao, góp phần hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể tỉnh Thanh Hóa nói chung và Đông Sơn nói riêng theo xu hướng hiện đại hóa đô thị trong tương lai. Cotana Group được giao ủy quyền đầu tư xây dựng dự án nhà ở liền kề LK13, LK14, LK15.
 
CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND