Diệp lâm chi

Nguồn gốc tên gọi Cotana

Danh xưng hay tên là thuật ngữ được dùng để nhận dạng, để xác định một con người, một sự vật hoặc một bối cảnh nhất định. Mỗi tên gọi được ra đời đều có lý do và đều mang trong mình một ý nghĩa nào đó. Tên gọi Cotana cũng vậy.
Ngược dòng thời gian về tháng 6/1993 khi mới thành lập, Công ty CP Tập đoàn Cotana ngày nay có tên khai sinh là Công ty TNHH Thành Nam. Video dưới đây sẽ lý giải nguồn gốc tên gọi này:
 


Công ty mang tên gọi này đến năm 2004 thì đổi thành Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam khi Ban lãnh đạo quyết định chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần với mong muốn đưa Thành Nam trở thành Công ty đại chúng.

Và để đánh dấu hành trình ¼ thế kỷ hoạt động, vào năm 2018 khi tròn 25 tuổi, Công ty Thành Nam chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana. Sở dĩ đặt tên gọi rất tây COTANA vì đó là viết tắt của cụm từ "CÔNG TY THÀNH NAM".


Thành Nam - Cotana: 6/2023 - Dấu ấn hành trình 30 năm trên bản đồ xây dựng Việt Nam.

 

Các tin khác

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND