Diệp lâm chi

Tiến độ: Ý nghĩa và kinh nghiệm quản lý trong thi công xây dựng

Sáng 30/07/2022 tại văn phòng Ban ĐHDA Ecogarden đã diễn ra buổi training, thảo luận về kiểm soát tiến độ thi công dành cho CBNV Cotana và nhà thầu là các công ty con thuộc Cotana Group đang tham gia thi công tại dự án Ecogarden – một dự án trọng điểm hiện nay của Công ty.

Tại buổi thảo luận, các cán bộ, kỹ sư đã một lần nữa được thấm nhuần ý nghĩa của việc đảm bảo tiến độ thi công đối với một nhà thầu xây dựng. Bằng cách đảm bảo tiến độ thi công nhà thầu không chỉ đơn thuần giữ đúng cam kết trong hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư mà còn mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao năng xuất, tăng thu nhập cho người lao động và đặc biệt là xây dựng thương hiệu cho Công ty trên thị trường.

Tuy nhiên, trước thực tế việc thi công trên công trường đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều bộ phận trong nội bộ đơn vị thi công, các phòng, ban của chủ đầu tư..., đặc biệt thường chịu ảnh hưởng lớn của các yếu tố khách quan như thời tiết, thị trường cung cấp vật liệu và nhân công, những thay đổi về thiết kế, khó khăn về mặt bằng thi công... nên kiểm soát tiến độ là một việc làm không hề dễ dàng.


Bằng cách liệt kê chi tiết những yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thi công, buổi thảo luận đã nhận được ý kiến đóng góp sôi nổi của CBNV tham gia. Qua đó, hình thành nhóm giải pháp nhằm kiểm soát tiến độ thi công trên công trường gồm ba nội dung chính:
  1. Công tác chuẩn bị, kế hoạch cụ thể, rõ ràng, khả thi.
  2. Triển khai, kiểm soát công việc hàng ngày, hàng tuần.
  3. Quyết liệt trong công việc và tinh thần chịu trách nhiệm.

Sau buổi thảo luận, nhóm giải pháp này sẽ được đưa vào áp dụng cụ thể, triệt để tại từng BCH của các nhà thầu thuộc Cotana Group đang tham gia thi công tại dự án Ecogarden – nhằm nâng cao khả năng kiểm soát tiến độ, đảm bảo hình ảnh thương hiệu Công ty và thương hiệu dự án khu đô thị sinh thái chuẩn mực tiên phong tại cố đô Huế hiện nay.

Các tin khác

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND