Diệp lâm chi

[Tháng 03/2021] Cập nhật Tiến độ Dự án Ecogarden

  1. Thi công:
  • Hoàn thành 90% toàn bộ tuyến đường TT2 cống cảnh quan, cầu cảnh quan số 02, cổng quốc học.
  • Hoàn thành cảnh quan cây xanh của Quảng trường và công viên hồ CC02, tuyến đường TT2, hồ Đông Tây.
  • Tuyến đường TT3: Đang tiến hành thi công K90, K98 và cấp phối đá dăm.
  • San nền: Hoàn thành 55% toàn bộ dự án.
  1.  Một số hình ảnh mới nhất về dự án:


Cầu cảnh quan

Khu quảng trường


Toàn cảnh dự án

Các tin khác

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND