Diệp lâm chi

Cotana Group tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2021

Sáng 26/04, tại hội trường tầng 11 - Văn phòng Công ty, Cotana Group đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với sự tham dự của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Quý cổ đông và Quý vị khách mời.Đại hội đồng cổ đông năm nay diễn ra trong bối cảnh tình hình Covid 19 vẫn diễn biến vô cùng phức tạp trên thế giới. Tại Việt Nam, nhờ áp dụng các biện pháp quyết liệt và hiệu quả nên Covid 19 đã cơ bản được kiểm soát và nền kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi. Trước tình hình đó, Hội đồng Quản trị Cotana Group đã kịp thời đưa ra những quyết định mang tính chiến lược phát triển dài hạn với mục tiêu đưa công ty phục hồi sau Covid 19 và bước sang trang mới khi thập kỷ mới bắt đầu.Tham dự Đại hội, Quý cổ đông đã được nghe các báo cáo quan trọng: báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 do ông Đoàn Văn Tuấn – TGĐ Công ty trình bày; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021 do ông Đào Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày. Trong đó chỉ ra trong năm vừa qua, mặc dù chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid 19 song Cotana đã tận dụng vốn hiện có, linh hoạt nhạy bén trong tư duy để duy trì hoạt động SXKD ổn định. Mặc dù kết quả không đạt so với kế hoạch đề ra tuy nhiên hiệu quả kinh doanh được cải thiện rõ rệt nhờ các biện pháp đồng bộ, toàn diện trong việc thay đổi quy trình quản trị điều hành, siết chặt công tác quản lý chi phí, tăng cường quảng bá hình ảnh, uy tính thương hiệu. Bên cạnh tích cực tìm kiếm nguồn việc trong lĩnh vực xây lắp, Cotana cũng tăng cường phát triển các dự án đầu tư như: Dự án Hạ tầng Kỹ thuật Khu nhà ở Dân cư Kiều Lê có diện tích 7,5ha  tại Bỉm Sơn – Thanh Hóa; dự án Golden Riverside có diện tích 33,ha tại Đức Hòa – Long An; dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái - Bảo tàng tự nhiên và sân golf có diện tích gần 500ha tại Ngũ Hồ - Phong Điền – Huế…đặc biệt là triển khai thi công hạ tầng tại dự án Khu đô thị Ecogarden có diện tích 45ha tại thành phố Huế.Trong phần phát biểu của mình tại Đại hội, ông Đào Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT Cotana Group nhấn mạnh định hướng phát triển của công ty trong tương lai gồm: Tiếp tục thúc đẩy hoạt động thi công xây lắp; tìm kiếm, phát triển các dự án đầu tư bất động sản dài hạn và mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Ông cũng đặc biệt nhấn mạnh đến hai yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp đó là: Thương hiệu và sự đoàn kết. Nếu như thương hiệu là giá trị vô hình nhưng có tính quyết định đến giá trị của doanh nghiệp thì sự đoàn kết, ở đây muốn nói đến sự đoàn kết trong nội bộ công ty cũng như sự ủng hộ của cổ đông, của đối tác và khách hàng sẽ là sức mạnh để công ty có thể vượt qua được những sóng gió trên thương trường trên con đường đi tới sự phát triển bền vững. 
 
 
 Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 này, có ba vấn đề quan trọng được Quý cổ đông thảo luận và tham gia ý kiến sôi nổi. Một là tỷ lệ trả cổ tức năm 2020. Hai là tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CSC của ông Đào Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT không quá 50%/vốn điều lệ Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Ba là tăng vốn điều lệ Công ty. Nhiều cổ đông đã đề xuất thay thế phương án trả cổ tức 6% bằng tiền mặt năm 2020 sang trả cổ tức bằng cổ phiếu và đề nghị điều chỉnh nội dung có liên quan đến việc trả cổ tức 6% bằng tiền mặt năm 2020 sang trả cổ tức bằng cổ phiếu tại các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội. Do đó, Hội đồng quản trị đã bổ sung tờ trình về kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 6% để báo cáo Đại hội đồng cổ đông. 100% cổ đông biểu quyết tán thành thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 6%, tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CSC của Chủ tịch không quá 50%/vốn điều lệ Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, tăng vốn điều lệ Công ty. Ngoài ra, các cổ đông cũng đóng góp một số ý kiến liên quan đến định hướng và sự phát triển của Công ty như: Đề nghị BLĐ công ty nghiên cứu phương án liên kết với nhà đầu tư nước ngoài để thu hút thêm vốn phát triển dự án.

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, tất cả các vấn đề được nêu ra để thảo luận và xin ý kiến đại hội, đều nhận được sự ủng hộ, nhất trí của 100% cổ đông. Trong đó, vấn đề tỷ lệ trả cổ tức năm 2020 là 6% bằng tiền mặt được thay thế sang trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6%.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Cotana Group năm 2021 đã kết thúc tốt đẹp trong sự đồng thuận cao, tạo đà thuận lợi cho những bước đi tiếp theo trong chiến lược đã được Hội đồng Quản trị đề ra cho Công ty.

Các tin khác

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND