Diệp lâm chi

Ban ĐHDA Ecogarden trao thưởng cá nhân xuất sắc trong công tác ATVSLĐ tháng 3

Sáng 09/04, Ban ĐHDA Ecogarden đã tổ chức buổi khen thưởng những cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ tháng 3. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2022. Tại buổi lễ, 15 cá nhân xuất sắc của các tổ đội, các nhà thầu tham gia thi công tại dự án đã được khen thưởng gồm bằng khen và 01 phần quà.

ATVSLĐ luôn là yếu tố quan trọng được đặt lên hàng đầu trong công tác thi công tại công trường. Và đảm bảo ATVSLĐ chính là đảm bảo hình ảnh, uy tín thương hiệu của nhà thầu thi công. Vì vậy, Ban ATLĐ tại dự án Ecogarden đã luôn luôn bám sát và bằng rất nhiều hình thức hoạt động để nâng cao ý thức và khuyến khích người lao động tự giác chấp hành các quy định về ATLĐ tại công trường.


Việc khen thưởng này ngoài mục tiêu nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ còn mong muốn đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Khẩu hiệu tuyên truyền của hoạt động này là “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid 19”.


Các cá nhân nhận khen thưởng đợt này đều phải đạt đủ các tiêu chí mà Ban ATLĐ đưa ra gồm: Chấp hành tốt nội quy về ATVSLĐ và có đóng góp tích cực tại dự án; thực hiện đúng biện pháp an toàn và biện pháp thi công đã được phê duyệt, thực hiện nghiêm túc công tác chấp hành bảo hộ lao động, kiểm tra điều kiện thi công trước khi bắt đầu công việc, đánh giá, phát hiện rủi ro, mối nguy và đưa ra cảnh bảo kịp thời đối với những người làm việc trong cùng Tổ đội và người lao động khác gần đó; sáng tạo, cải tiến biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn và đạt hiểu quả năng suất chất lượng cao; sử dụng máy móc thiết bị , PCCC thành thạo.

Các tin khác

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND