Diệp lâm chi

THƯ NGỎ CSC AWARD 2019

Kính gửi các tổi chức doanh nghiệp, cá nhân! Đầu tiên, thay mặt quỹ hỗ trợ sinh viên tài năng ngành xây dựng (được công nhận theo quyết định số 2519, ngày 14 thánh 11 năm 2018 của bộ nội vụ) tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành vì sự đồng hành vô cùng quý báu...

 

Các tin khác

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND