Diệp lâm chi

GƯƠNG MẶT ỨNG VIÊN CSC AWARD 2019 - PHẦN 5

Cùng làm quen với ba gương mặt sinh viên xuất sắc của ĐHXD năm học 2018 - 2019, ba ứng viên cuối cùng trong danh sách ứng viên CSC Award 2019
 
Bạn NGUYỄN TRỌNG TIẾN -  lớp 60VL2 - Khoa Vật liệu Xây dựng, bạn BÙI LAN PHƯƠNG - lớp 61CB2 - Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dầu khí, bạn LÊ HẢI YẾN - lớp 61KT1 - Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng.

Một điều rất thú vị là hai trong số ba ứng viên cuối cùng CSC Award năm nay cũng là những ứng viên đã góp mặt tại CSC Award 2018, đó là bạn NGUYỄN TRỌNG TIẾN và LÊ HẢI YẾN.

Các tin khác

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND