Diệp lâm chi

GƯƠNG MẶT ỨNG VIÊN CSC AWARD 2019 - PHẦN 4

Cùng gặp gỡ với hai ứng viên nam tiếp theo của CSC Award năm nay, bạn NGUYỄN THANH LUẬT, Lớp 60PM1 - Khoa Công nghệ Thông tin và bạn HÀ XUÂN NAM, Lớp 60MN2 - Khoa Kỹ thuật Môi trường. Xin được bật mí rằng đây là hai khoa đã từng có hai ứng viên trở thành chủ nhân của CSC Award, đó là bạn Mai Thị Ánh Hồng, khoa CNTT - chủ nhân CSC Award 2018 và bạn Trần Đức Minh Hải, khoa KTMT - chủ nhân CSC Award 2015.
 

 

Các tin khác

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND