Diệp lâm chi

GƯƠNG MẶT ỨNG VIÊN CSC AWARD 2019 - PHẦN 3

Hai trong số 11 ứng viên tiếp theo của CSC Award 2019 là PHẠM THÚY HẰNG - Cô bạn lớp 61XD6 - khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp và TỐNG HUY HOÀNG - Bí thư lớp 61CLC2 - Ban Đào tạo Kỹ sư chất lượng cao.

Các tin khác

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND