Diệp lâm chi

GƯƠNG MẶT ỨNG VIÊN CSC AWARD 2019 - PHẦN 2

Hai gương mặt sáng giá tiếp theo trong danh sách ứng viên CSC Award 2019 là bạn: NGUYỄN ĐĂNG VIỆT ANH - Lớp 60CD2 - Khoa Xây dựng Cầu đường và MAI NGỌC ÁNH - nữ sinh đến từ lớp 61KDNT - Khoa Kiến trúc và Quy hoạch.
 

Các tin khác

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND