Diệp lâm chi

PHÒNG THÍ NGHIỆM PHỤC VỤ NC&ĐTDL

Đơn vị thi công: Cotana Group là nhà thầu chính
Chủ đầu tư: Ban QL các DA – ĐHQG HN.
Giá trị Hợp đồng: 16,5 tỷ đồng.
Địa điểm: Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.


Công trình Xây dựng phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu và đào tạo du lịch tại Hòa Lạc  thuộc Dự án tăng cường năng lực ứng dụng khoa học công nghệ trong nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của ĐHQGHN. Cotana Group là nhà thầu chính thực hiện gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình.

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND