Diệp lâm chi

Cotana Investment & Trading tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020

Sáng 30/07/2020, tại Hội trường Tòa nhà Cotana Group đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại Cotana (Cotana Investment &Trading). Tham dự đại hội có ông Đoàn Văn Tuấn – TGĐ Cotana Group cùng Ban lãnh đạo và các Quý vị cổ đông của Cotana Investment &Trading. Theo báo cáo Kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 do ông Nguyễn Quốc Tưởng – Phó Giám đốc Công ty trình bày tại Đại hội thì trong năm 2019 vừa qua, mặc dù Công ty vẫn còn những tồn tại, khó khăn về bàn giao mặt bằng thi công chậm dẫn đến kéo dài tiến độ thi công và làm tăng các chi phí quản lý dự án; công tác thanh quyết toán chưa hiệu quả nhưng với định hướng chiến lược của Ban lãnh đạo Công ty tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính là cung cấp vật tư và thi công chấm thấm Cotana Investment &Trading đã đạt được một số kết quả nhất định đặc biệt là giá trị sản lượng vượt kế hoạch đề ra 115%.

 
Bước sang năm 2020 với những thách thức mới đến từ thị trường, đặc biệt là đại dịch Covid 19 đang diễn ra trên toàn thế giới, Ban lãnh đạo Công ty đặt mục tiêu quan trọng nhất là duy trì hoạt động ổn định, không cắt giảm nhân sự, giá trị sản lượng và doanh thu đều sẽ vượt kế hoạch đề ra. Đây là một mục tiêu khá tham vọng nhưng cũng khả quan khi Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra nhóm giải pháp thực hiện quyết liệt như: mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh thi công phần điện, lắp đặt trang thiết bị hoàn thiện công trình; đầu tư máy móc thiết bị, cơ giới hóa trong sản xuất để thay thế lao động thủ công...
 
ĐHCĐ thường niên năm 2020 là đại hội đầu tiên được Cotana Investment &Trading tổ chức từ khi thành lập đến nay. Do vậy rất nhiều tờ trình quan trọng đã được nêu ra và xin ý kiến cổ đông như: Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, nội dung quan trọng nhất là Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Các thành viên Hội đồng Quản trị gồm: Bà Đào Thu Thủy, Bà Đinh Thị Minh Hằng, Ông Nguyễn Huy Đức.

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương và hiệu quả, ĐHCĐ Cotana Investment &Trading đã kết thúc với 100% cổ đông đồng ý với các tờ trình, báo cáo và các vấn đề được nêu ra tại Đại hội. Sự thành công của Đại hội là tạo một bước tiến thuận lợi để Ban lãnh đạo Cotana Investment &Trading mạnh mẽ thực hiện những chiến lược đã vạch ra cho công ty trong tương lai.                      

                                                                            
Cotana Investment &Trading là công ty con trong Tập đoàn Cotana Group chuyên cung cấp các loại nguyên vật liệu, vật tư và thiết bị thi công các công trình xây dựng; mua bán, ký gửi, cho thuê thiết bị xây dựng; cung cấp thiết bị nội ngoại thất và hàng hóa phục vụ cho ngành Nông nghiệp và Công nghiệp: Gạch không nung được sản xuất từ rác thải; các sản phẩm chống thấm.

Các tin khác

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND