Diệp lâm chi

Thư viện tài liệu

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
Brochure cty 02
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in ...
02
Brochure cty 01
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in ...
03
Phiếu đề xuất chung
04
Đề xuất bảo dưỡng sửa chữa
05
Đề xuất VPP
06
Đăng ký sử dụng xe
07
Đơn xin ký tiếp HĐLĐ
08
Đơn xin nghỉ phép
09
Biên bản bàn giao công việc
10
Tờ trình
11
Biên bản bàn giao tài sản
12
Biên bản họp
13
Báo cáo
14
Đơn xin việc
15
Đơn xin nghỉ việc
16
Phiếu giao việc
17
Công văn
18
Quyết định

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND