Diệp lâm chi

Tin tức Cổ Đông

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung
02
Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu
03
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 6
04
Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu
05
CBTT phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu
06
Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020
07
Công bố thông tin về dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
08
Thông báo của VSD về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người SHCK chốt ngày 08.06.2020
09
Công văn của VSD vv chấp thuận hủy danh sách người SHCK thực hiện quyền chốt ngày 12.03.2020
10
Thông báo về ngày ĐKCC thưc hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
11
Công văn về việc hủy DSCĐ chốt ngày 12/03/2020 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
12
công văn chấp thuận của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà nội về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
13
Công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
14
Thông báo về ngày chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
15
Thông báo của VSD về ngày Đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
16
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020
17
CV chấp thuận của UBCKNN về gia hạn thời gian công bố BCTC
18
Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức 10% bằng tiền năm 2018
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức 10% bằng tiền mặt năm 2018.

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND