Diệp lâm chi

Tin tức Cổ Đông

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
Công bố thông tin về dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
02
Thông báo của VSD về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người SHCK chốt ngày 08.06.2020
03
Công văn của VSD vv chấp thuận hủy danh sách người SHCK thực hiện quyền chốt ngày 12.03.2020
04
Thông báo về ngày ĐKCC thưc hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
05
Công văn về việc hủy DSCĐ chốt ngày 12/03/2020 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
06
công văn chấp thuận của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà nội về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
07
Công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
08
Thông báo về ngày chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
09
Thông báo của VSD về ngày Đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
10
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020
11
CV chấp thuận của UBCKNN về gia hạn thời gian công bố BCTC
12
Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức 10% bằng tiền năm 2018
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức 10% bằng tiền mặt năm 2018.
13
CSC: CBTT thay đổi SL cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Công bố Thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Chi tiết xem file đính kèm! CBTT thay đổi ...
14
CSC: BC KQ Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết xem file đính kèm! BC kết quả phát ...
15
CSC: TB Giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo Giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ (Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng trong đợt chào bán cho CBNV). Chi tiết ...
16
CSC: TB về ngày ĐKCC thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông “Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”. Chi tiết xem file đính kèm! TB về ngày ĐKCC ...
17
CSC: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2018
Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới quý cổ đông bản thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Chi tiết xem ...
18
CSC: Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) trân trọng gửi tới Quý cổ đông “Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức”. Chi tiết xem file đính kèm! TB về ngày ĐKCC thực hiện ...

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND