Diệp lâm chi

Tin tức Cổ Đông

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu
02
CBTT phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu
03
Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020
04
Công bố thông tin về dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
05
Thông báo của VSD về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người SHCK chốt ngày 08.06.2020
06
Công văn của VSD vv chấp thuận hủy danh sách người SHCK thực hiện quyền chốt ngày 12.03.2020
07
Thông báo về ngày ĐKCC thưc hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
08
Công văn về việc hủy DSCĐ chốt ngày 12/03/2020 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
09
công văn chấp thuận của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà nội về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
10
Công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
11
Thông báo về ngày chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
12
Thông báo của VSD về ngày Đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
13
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020
14
CV chấp thuận của UBCKNN về gia hạn thời gian công bố BCTC
15
Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức 10% bằng tiền năm 2018
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức 10% bằng tiền mặt năm 2018.
16
CSC: CBTT thay đổi SL cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Công bố Thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Chi tiết xem file đính kèm! CBTT thay đổi ...
17
CSC: BC KQ Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết xem file đính kèm! BC kết quả phát ...
18
CSC: TB Giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo Giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ (Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng trong đợt chào bán cho CBNV). Chi tiết ...

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND