Diệp lâm chi

TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CỤC THUẾ T.P YÊN BÁI

Đơn vị thi công: Cotana Group là nhà thầu chính.
Chủ đầu tư: Cục Thuế tỉnh Yên Bái.
Giá trị Hợp đồng: 81,2 tỷ đồng
Địa điểm: Tổ 20, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.

Công trình “Trụ sở làm việc Chi cục thuế Tp.Yên Bái” là dự án được thực hiện theo Quyết định số 1697/QĐ- TLĐ ngày 25/10/2012 của Tổng Cục Thuế. Dự án có diện tích 7.007 m2, trong đó diện tích đất xây dựng là 1.365 m2, diện tích sàn làm việc là 4.902 m2. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình sẽ đáp ứng nhu cầu làm việc, hoạt động nghiệp vụ của Chi Cục Thuế T.p Yên Bái cũng như phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND