Diệp lâm chi

Dự án Xây dựng đường Hòa Lạc – Hòa Bình (giai đoạn 1 & 2)

Dự án Đầu tư Xây dựng đường Hòa Lạc – Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai – Hòa Bình được thực hiện theo hình thức BOT. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hành lang nối các tỉnh Tây bắc với Hà Nội, nâng cao mức độ phục vụ của quốc …
Tổng vốn đầu tư: 95 tỷ đồng
Tỷ lệ vốn tham gia: 100%
Thời gian hoàn thành: 2016
Dự án Đầu tư Xây dựng đường Hòa Lạc – Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai – Hòa Bình được thực hiện theo hình thức BOT. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hành lang nối các tỉnh Tây bắc với Hà Nội, nâng cao mức độ phục vụ của quốc lộ 6, đồng thời tăng hiệu quả khai thác tuyến đại lộ Thăng Long, giảm thời gian đi lại từ Hà Nội đến Hòa Bình.

GIAI ĐOẠN 1

Cotana Group tham gia thi công gói thầu số 04XL – Thi công nền, mặt đường, công trình trên đường và đảm bảo ATGT đoạn Km62+00-Km71+00 tuyến QL6 đoạn Xuân Mai – Hòa Bình. Gói thầu có chiều dài 9km với điểm đầu là Km62+00, tiếp giáp gói thầu 3 thuộc địa phận xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình và điểm cuối là Km71+00, cuối tuyến thuộc địa phận thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Tổng giá trị: 43 tỷ đồng.

Thời gian hoàn thành: 2015

GIAI ĐOẠN 2

Liên danh Cotana Group và Công ty CP Xây dựng Sao Vàng thực hiện gói thầu số 08XL: Thi công nền đường, mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km9+500 -:- Km13+050 có tổng chiều dài 3,5km.

Tổng giá trị: hơn 95 tỷ đồng.

Thời gian hoàn thành: cuối tháng 7/2016.

Địa điểm: Huyện Kỳ Sơn và thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc – Hòa Bình.

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND