Diệp lâm chi

Dự án nhà ở liền kề LK13, LK14, LK15 – Khu Đô thị mới Đông Sơn – Tỉnh Thanh Hoá.

Tổng vốn đầu tư: 170 Tỷ đồng Số tầng: 3,5 tầng Thời gian hoàn thành: Qúy III / 2012
Tổng vốn đầu tư:
Tỷ lệ vốn tham gia:
Thời gian hoàn thành:
CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND