Diệp lâm chi

Dự án khách sạn Skyvie, đường Hồ Xuân Hương, bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa

Tổng vốn đầu tư: 220 Tỷ đồng Diện tích: 5.250m2 Số tầng: 17 tầng Tiêu chuẩn khách sạn: 4 sao  
Tổng vốn đầu tư:
Tỷ lệ vốn tham gia:
Thời gian hoàn thành:
Tổng vốn đầu tư: 220 Tỷ đồng Diện tích: 5.250m2 Số tầng: 17 tầng Tiêu chuẩn khách sạn: 4 sao  
CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND