Diệp lâm chi

Dự án hợp tác đầu tư tuyến đường liên tỉnh Hà Nội – Hưng yên theo hình thức BT

Diện tích: 70ha Tổng vốn đầu tư: 400 tỷ đồng Tỉ lệ vốn Cotana Group tham gia: 72%
Tổng vốn đầu tư: 400 tỷ đồng
Tỷ lệ vốn tham gia: 72%
Thời gian hoàn thành:
Diện tích: 70ha Tổng vốn đầu tư: 400 tỷ đồng Tỉ lệ vốn Cotana Group tham gia: 72%
CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND