Diệp lâm chi

Dự án hợp tác đầu tư khu đô thị thương mại du lịch Ecopark (Văn Giang – Hưng Yên)

Tổng vốn đầu tư: 8,2 tỷ USD
Tỷ lệ vốn tham gia: 10%
Thời gian hoàn thành: 2020

Tổng vốn đầu tư: 8,2 tỷ USD

Tỉ lệ vốn Cotana Group tham gia10%

Thời gian hoàn thành: năm 2020

Một số hình ảnh dự án:

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND