Diệp lâm chi

Đoàn thanh niên

GIỚI THIỆU ĐOÀN THANH NIÊN COTANA GROUP

Tháng 01/2006, Đoàn TNCS HCM Cotana Group chính thức ra mắt nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đoàn thể của đội ngũ cán bộ, nhân viên trẻ đang ngày một đông lên trong công ty. Như vậy là sau tổ chức Công đoàn, tổ chức Đảng thì sự ra đời của tổ chức Đoàn TN đã góp phần hoàn thiện bộ máy sinh hoạt đoàn thể cho nhiều đối tượng cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại công ty.

Cùng với sự phát triển của Công ty, Đoàn thanh niên đã không ngừng củng cố, lớn mạnh về lực lượng và tổ chức, thể hiện tốt vai trò nòng cốt của tuổi trẻ trong quá trình xây dựng công ty cũng như tiến trình hội nhập của thủ đô và đất nước.

BCH Đoàn TN Cotana Group nhiệm kỳ 2017 – 2019

Với đặc thù là Công ty xây dựng nên hoạt động của các đoàn viên không tập trung mà phân tán. Tuy nhiên Đoàn TN Cotana Group luôn phát huy vai trò xung kích trong mọi hoạt động của Công ty. Đoàn là tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo của tuổi trẻ Công ty. Các đồng chí đoàn viên thanh niên Công ty có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức và lối sống lành mạnh, trung thực, gương mẫu, có ý thức kỉ luật và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm.

Giải bóng đá Cotana League 2018

Giải bóng đá Cotana Cup 2017

Đoàn TN Công ty luôn kết hợp với Công đoàn trong việc quan tâm tới đời sống tinh thần CBNV nhằm động viên kịp thời và khuyến khích CBNV hăng say đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tổ chức thành công nhiều phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi: Hội thi nấu ăn giỏi, giải bóng đá Cotana League…; tham gia cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo về thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng”, Hội thi “thanh niên với cải cách hành chính”…

Đại diện đoàn viên thanh niên Cotana Group tham gia Hội diễn văn nghệ quận Đống Đa.

Đội bóng đá Cotana Group tham gia giải bóng đá Hudland mở rộng.

Các đội bóng tham dự giải bóng đá Cotana League 2011.

Nhờ tích cực tổ chức và tham gia nhiều hoạt động do Đoàn TN và Công đoàn cấp trên tổ chức, Đoàn TN Cotana Group đã đạt nhiều thành tích đáng kể và nhiều năm liền được Quận đoàn Đống Đa tặng thưởng danh hiệu “Đơn vị thi đua xuất sắc khối thanh niên công nhân viên chức”.

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc, của quận Đoàn Đống Đa, hoạt động đoàn của Cotana Group luôn có bước phát triển mới, thể hiện tinh thần, ý chí của tuổi trẻ Công ty quyết tâm đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và tham gia công tác phát triển Đoàn Công ty càng lớn mạnh.

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND