Diệp lâm chi

Tổng kết công tác Đảng tại Cotana Group năm 2014

Trong năm 2014 Đảng bộ Cotana Group đã triển khai thực hiện tốt chương trình 02-Ctr/QU của Quận ủy Đống Đa gắn với việc tổ chức thực hiện Chương trình 01-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về công tác Đảng giai đoạn 2010 – 2015. Nhận được chỉ đạo của Quận ủy và Thành ủy, Đảng bộ Cotana Group đã …

Trong năm 2014 Đảng bộ Cotana Group đã triển khai thực hiện tốt chương trình 02-Ctr/QU của Quận ủy Đống Đa gắn với việc tổ chức thực hiện Chương trình 01-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về công tác Đảng giai đoạn 2010 – 2015.

Nhận được chỉ đạo của Quận ủy và Thành ủy, Đảng bộ Cotana Group đã xây dựng Chương trình số 01-CTr/ĐU ngày 14/3/2011 về “Nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam, giai đoạn 2010 – 2015”. Trong những năm qua, Đảng bộ Công ty đã chỉ đạo kiện toàn cấp ủy các Chi bộ gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả và cùng với chính quyền kiện toàn lại ban lãnh đạo, sắp xếp lại tổ chức các phòng ban, đơn vị trong Công ty cho phù hợp với công tác sản xuất trong thời kỳ mới. Đảng bộ luôn chú trọng đến công tác xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh và đào tạo nguồn Đảng viên kế cận. Năm 2014, bên cạnh việc xây dựng nhiều chương trình để thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Đảng ủy Công ty đã tổ chức 2 buổi học tập trung Nghị quyết TW 8, Nghị quyết TW 9 (Khóa XI) và 1 buổi học tập chuyên đề tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Tỷ lệ tham gia mỗi buổi học đạt trên 90% số cán bộ, đảng viên được triệu tập.

Ở Cotana Group, công tác phát triển đảng luôn được Đảng bộ Công ty quan tâm và xác định là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Năm qua, Đảng bộ đã kết nạp được 4 đảng viên mới. Đó là đồng chí Lê Hoài Bắc, Lê Huy Hoàng – chi bộ 3; đồng chí Nguyễn Đức Minh – chi bộ 5; đồng chí Nguyễn Thanh Dương – chi bộ 6. Đảng bộ đã chuyển đảng chính thức cho đồng chí Doãn Thanh Tùng – chi bộ 2 và đồng chí Vũ Thị Thanh Lam – chi bộ 6. Song song với đó, công tác quản lý đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên, sổ sách theo dõi đảng viên đi, đến được cập nhật đầy đủ, chính xác theo quy định. Đảng bộ cũng đã tổ chức 2 cuộc kiểm tra tại 6 chi bộ. Qua kiểm tra các chi bộ đều chấp hành tốt Điều lệ Đảng, không có chi bộ và đảng viên nào vi phạm.

Có được kết quả đó là do Đảng ủy Công ty đã thường xuyên tuyên truyền và vận động CBCNV thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, nếp sống văn hóa nơi làm việc, thực hiện chế độ hội, họp theo đúng định kỳ như: họp Đảng ủy, họp giao ban, họp hội đồng …

Trong năm 2015, bên cạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện chương trình 02-Ctr/QU của Quận ủy và chương trình 01-Ctr/TU Thành ủy, Nghị quyết TW4 (khóa XI), Chỉ thị 03-CT/TW của bộ Chính trị, Đảng bộ Cotana Group sẽ xây dựng kế hoạch khắc phục nhưng việc chưa làm được thời gian qua và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Đảng bộ cũng sẽ tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá chuẩn đội ngũ cán bộ, công chức, bố trí sử dụng cán bộ công chức phù hợp để đạt hiệu quả cao trong công tác. Đảng bộ sẽ xây dựng quy chế giám sát, nhắc nhở, biểu dương kịp thời, quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ.

Trong đợt tổng kết 5 năm thực hiện, Đảng bộ Cotana Group đã được Quận ủy Đống Đa đánh giá là Đơn vị thực hiện tốt chương trình 02-Ctr/QU của Quận ủy và chương trình 01-Ctr/TU Thành ủy.

Các tin khác

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND