Diệp lâm chi

Đảng ủy Thành Nam hướng tới ĐH Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVII

Thực hiện chỉ đạo của Quận ủy Đống Đa về việc “tổ chức ĐH Đảng các cấp tiến tới ĐH Đại biểu lần thứ XXVII Đảng bộ quận Đống Đa”, từ ngày 09-13/05/2015, 06 chi bộ Đảng của Đảng ủy Thành Nam đã lần lượt tiến hành họp trù bị và tổ chức ĐH nhiệm kỳ 2015 – 2017, chuẩn …

Thực hiện chỉ đạo của Quận ủy Đống Đa về việc “tổ chức ĐH Đảng các cấp tiến tới ĐH Đại biểu lần thứ XXVII Đảng bộ quận Đống Đa”, từ ngày 09-13/05/2015, 06 chi bộ Đảng của Đảng ủy Thành Nam đã lần lượt tiến hành họp trù bị và tổ chức ĐH nhiệm kỳ 2015 – 2017, chuẩn bị cho ĐH Đảng bộ Công ty được tổ chức vào ngày 26/05/2015.

ĐH các chi bộ đã kiểm điểm, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, ưu khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết ĐH, các chương trình, kế hoạch của Cấp ủy nhiệm kỳ trước đề ra. Trên cơ sở đó, Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 trên các mặt: chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với đường lối, quan điểm của Đảng, tình hình cụ thể của Chi bộ.

Sau quá trình làm việc khẩn trương, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ tới gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là xây dựng chi bộ thực sự trong sạch,vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới.

Dưới đây là kết quả bầu BCH nhiệm kỳ mới tại ĐH các Chi bộ:

TT

Chi bộ

Danh sách BCH nhiệm kỳ 2015 – 2017

1

Chi bộ số 01 1. Nguyễn Thái Bình
2. Nguyễn Thị Thu Hương
3. Nguyễn Hải Yến

2

Chi bộ số 02 1. Bùi Ngọc Vanh
2. Hồ Thị Thu Hà
3. Đoàn Ngọc Danh

3

Chi bộ số 03 1. Đào Mạnh Hải
2. Nguyễn Quang Huy
3. Nguyễn Huy Đức

4

Chi bộ số 04 1. Nguyễn Văn Trang
2. Vũ Thanh Tùng

5

Chi bộ số 05 1. Nguyễn Văn Huệ
2. Nguyễn Tuấn Hùng
3. Trương Mỹ Hạnh

6

Chi bộ số 06 1. Đinh Thị Minh Hằng
2. Phí Thị Vĩnh Hải
3. Vũ Thị Thanh Lam

Một số hình ảnh tại ĐH các Chi bộ vừa diễn ra:

BCH mới của chi bộ số  01 ra  mắt ĐHBỏ phiếu tại chi bộ số 02

Biểu quyết tại chi bộ số 05

Nghi thức chào cờ tại chi bộ số 06

Các tin khác

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND